V současné době jsou prostory Galerie dlouhodobě pronajaty
vysoké škole architektury ARCHIP.

©2011-2012 Kartografie PRAHA, a.s. Všechna práva vyhrazena.